XXX
X X X
FLEXOTLAČ
vodou riediteľné farby a laky

FLEXOTLAČ
riedidlom riediteľné farby a laky

HĹBKOTLAČ
vodou riediteľné farby a laky

HĹBKOTLAČ
riedidlom riediteľné farby a laky

OFFSET
disperzné laky

SIEŤOTLAČ
disperzné farby a laky na papier a kartón

SLOTTROVÁ TLAČ A KNIHTLAČ