XXX
X X X

FLEXOTLAČ

riedidlom riediteľné farby a laky

NITROPOL
  • PE, PP, CELOFÁN
  • v nastavení pre spodnú tlač AC
  • v nastavení pre vrchnú tlač FL
NITROPOL BST
  • PE, PP, PET
  • pre obaly určené do vonkajšieho prostredia
  • svetlostále a odolné vode a kondenzátu
OVP NP PROTECT VR
  • ochranný nitrocelulózový lak
OVP NP ULTRA MATT
  • hlboko matný nitrocelulózový lak
ADITÍVA A POMOCNÉ MATERIÁLY